Home Browse Chapters Browse Roots

Browse By Root - ج ر د - j-r-d

Go to page:1 
Page 1 of 1
No.Ref.Text
1[7:133]
Line:1087
Faarsalna AAalayhimu alttoofanawaaljarada waalqummala waalddafadiAAawaalddama ayatin mufassalatinfaistakbaroo wakanoo qawman mujrimeenaفارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
[YA]: So We sent (plagues) on them: Wholesale death, Locusts, Lice, Frogs, And Blood: Signs openly self-explained: but they were steeped in arrogance,- a people given to sin.

[RK]:Consequently, we sent upon them the flood, the locusts, the lice, the frogs, and the blood - profound signs. But they maintained their arrogance. They were evil people.

2[54:7]
Line:4853
KhushshaAAan absaruhum yakhrujoonamina al-ajdathi kaannahum jaradun muntashirunخشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر
[YA]: They will come forth,- their eyes humbled - from (their) graves, (torpid) like locusts scattered abroad,

[RK]:With their eyes humiliated, they come out of the graves like scattered locusts.


Go to page:1